Despre CESI

Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii (CESI) a fost înfiinţat în ianuarie 2001 la Universitatea din București de către un grup de profesori universitari și cercetători români din țară și din străinătate, cu interese științifice comune în studiul interdisciplinar al fenomenului vizualității. Curând după înființare (august 2001), CESI a fost acreditat cu titlul de Excelenţă de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, fiind până în prezent singurul centru în domeniul științelor umaniste și al artelor de la Universitatea din București cu această calificare.

Centrul a fost fondat şi este condus de Sorin Alexandrescu, profesor asociat al Universităţii din Bucureşti şi emeritus al Universităţii din Amsterdam.

În perioada decembrie 2003-decembrie 2013, CESI a fost parte din Consorțiul inter-universitar realizat de Universitatea din București (UB), Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”-București (UAUIM) și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

CESI a promovat pe parcursul anilor săi de activitate noi programe în domeniul cercetării ştiinţifice, programe de masterat, doctorat şi postdoctorat, în parteneriat cu universităţi naţionale şi internaţionale de prestigiu, după cum urmează:

- „Teoria și practica imaginii” (TPI), înfiinţat în 2001, este acreditat ca program de masterat interdisciplinar de cercetare în domeniul „Ştiinţe umaniste şi arte”, specializarea „Studii culturale”, în relație cu alte specializări, care conduc către cultura vizuală şi patrimoniul construit.

- „Societate, multimedia, spectacol” (SMS) este un program de studii de masterat interdisciplinar de cercetare acreditat în domeniul „Ştiinţe umaniste şi arte”, specializarea „Studii culturale”, în relație cu alte specializări conexe, respectiv cu artele spectacolului și cu cinematografie şi media. Programul SMS a fost înfiinţat în anul 2009, în parteneriat cu Universitatea de Arte și Design Karlsruhe din Germania.

- Şcoala Doctorală pluridisciplinară „Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu” este un program de studii în domeniul „Ştiinţe umaniste şi arte”, înființată în 2005 în cadrul consorțiului inter-universitar UB-UAUIM.

- „Civilizaţie, Imagine Vizuală şi Scriitură” (CIVIS) este o structură postdoctorală de tip cluster de cercetare, care funcționează în Şcoala Doctorală „Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu” din anul 2010.

Din anul universitar 2014-2015, Școala Doctorală SITTeste o structură departamentală, care funcționează administrativ în cadrul Facultății de Litere a Universității din București. CESI s-a afiliat la SD SITT pentru a organiza în continuare programele de studii și activitatea de cercetare ale acesteia.

Pe lângă programele de studii înființate și organizate, CESI are în portofoliu:

  • organizare de conferințe științifice cu participare locală și/sau internațională;

  • pregătire de aplicații și derulare de proiecte în cadrul programelor Horizon 2020, CNCS-TE, UEFISCDI, POSDRU

  • publicaţii științifice: revistă proprie, Images. Journal of Visual and Cultural Studies (Institutul European); seria de volume de autor, Text și Imagine și o serie de lucrări colective, Caietele VIZUAL (Editura Universităţii din Bucureşti);

  • relaţii inter-universitare naţionale şi internaţionale (Acorduri ERASMUS şi parteneriate);

  • parteneriate cu mediul public, mediul privat și mediul non-profit pentru stagii de practică și pentru proiecte culturale și de cercetare.

CESI îşi propune să construiască o viziune integratoare asupra ştiinţelor umaniste și a artelor, în domenii precum: teoria imaginii, imagine şi identitate, cultură vizuală, teoria comunicării vizuale, istoria și teoria artei, arhitectură, filosofie, artele spectacolului, cinematografie, noile medii.

Imaginea, ca obiect principal de studiu în cadrul CESI, nu se limitează doar la producţiile vizuale, care pot include opere de artă (pictură, fotografie, artă monumentală, instalații), producţii video, imaginea teatrală, imaginea arhitecturală, ci include şi dimensiunea abstractă a imaginii din imaginarul cultural, mentalităţi de grup social, discursul identitar cu relevanță imagologică.

CESI se bucură de recunoaștere publică, datorită calității și diversității activității sale, datorită colaboratorilor săi prestigioși și a alumnilor săi performanți.

19657066_1629700847104779_8635064049242271925_n

conf. dr. Laura Mesina

Coordonator programe de studii
laura-marin-1024×683

lector dr. Laura Marin

Personal didactic
SITT-SU_Bibiri-Raluca_foto_portret-1-e1500805553302

lector dr. Raluca Bibiri

Personal didactic
Sari la bara de unelte